Fouetté - Adele Po.
2015 Dolls

Fouetté

OOAK art doll - FOUETTÉ, by adelepo

OOAK art doll - FOUETTÉ, by adelepo

OOAK art doll - FOUETTÉ, by adelepo

OOAK art doll - fouette by adelepo.jpg 8OOAK art doll - FOUETTÉ, by adelepo

OOAK art doll - FOUETTÉ, by adelepo

OOAK art doll - FOUETTÉ, by adelepo

OOAK art doll - FOUETTÉ, by adelepo

She slowly rises onto pointe, looking so obscure and mysterious. Look at that strength and dedication – she’s preparing for the role. You watch her and wonder: what an illustrious life! And while she’s dancing, you’re trying to pick up the pieces of this magical puzzle of hers. Here’s a soft glimpse of her eyes, there’s some true happiness in her smile and pure love in the movements. One by one you assemble the details and finally you see the whole picture. The person with many sides, who genuinely embrace them.


Fouetté

Ji lėtai pakyla ant savo puantų, tokia paslaptinga ir neatpažįstama. Tik pažvelk į tą jėgą ir atsidavimą – ji ruošiasi vaidmeniui. Tu stebi ir mąstai: koks jaudinantis gyvenimas! Kol ji šoka, tu bandai surinkti tą magišką dėlionę apie ją. Štai švelnus jos akių žvilgsnis, tikras džiaugsmas jos šypsenoje ir tyra meilė kiekviename judesyje. Vieną po kitos tu renki detales ir pagaliau išvysti visą paveikslą. Asmenybę su daug pusių, kuri jas priima ir jomis didžiuojasi.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply