Dream catcher - Adele Po.
2015 Dolls

Dream catcher

Night air is filled with dreams both good and bad. This doll catches the dreams as they flow by. The good dreams are slipping through the holes and slide down on the soft feathers. The bad dreams get tangled in the dream catcher and vanish with the first light of a new day. When this light illuminates the doll you will see this miracle of how she captures a sunrise and the light sparkles on her dress. She is your companion of each morning.


[expand title=”Lietuviška versija”]

Sapnų gaudytoja

Nakties oras pripildytas sapnais: tiek gerais, tiek blogais. Ši lėlė pagauna sapnus, kai jie skrieja pro šalį. Gerieji sapnai praslysta pro skylutes ir švelniomis plunksnomis nučiuožia žemyn. Blogieji sapnai įsipainioja sapnų gaudyklėje ir pranyksta pasirodžius pirmajai dienos šviesai. Kai ši šviesa apšviečia lėlę, jūs pamatysite saulėtekio stebuklą ir kaip šviesa žybčioja jos suknelėje. Ji yra kiekvieno jūsų ryto kompanjonė. [/expand]

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply