Art doll | Lili
2015 Dolls

Lili

This art doll is really special. She is revival after long winter. Like a warm rain thrumming on our rooftops, Lili just spread life and joy. Soft spring watercolour symbolises growth and harmony. She projects an image of freshness and brightness, behind it there are more powerful qualities: strength, nobleness, selflessness. Around her everything just calms down. And far away, in a bird beak there are sounds of li li li. Lili.


[expand title=”Lietuviška versija”]

Lili 

Lyg šiltas lietus barbenantis į mūsų stogus, Lili tiesiog alsuoja gyvybe ir džiugesiu. Švelni pavasario akvarelė simbolizuojanti augimą ir harmoniją. Šalia gaivaus ir ryškaus įvaizdžio slypi daug didingesnės savybės: tvirtumas, kilnumas, pasiaukojimas. Aplink ją tarsi viskas nutyla ir apgaubia ramybe. Tik kažkur toli, paukščio snape gimsta li li li. Lili.[/expand]

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply