Sisters | interior art dolls by Adele Po.
2014 Dolls

Art dolls | Sisters

Three sisters were inspired by popular triple deity mythological model. I chose three roman goddesses responsible of fate. I wanted to avoid cliches in their appearance, so there is only a little touch from those legends.

Art dolls Nona, Decima and Morta, in other words – the Spinner, the Weaver and the Cutter. This close connection of goddesses reminds me of a natural bond within sisterhood. Sisters are powerful strength. Love and responsibility to each other is a greater force which you can compare to the goddesses ability to decide our fate.


[expand title=”Lietuviška versija”]

Seserys

Trys seserys buvo įkvėptos itin populiaraus trijų dievybių (trejybės) mitologinio modelio. Pasirinkau tris romėnų mitologijos deives atsakingas už likimą. Nenorėjau išankstinio jų įvaizdžio suformavimo klišėmis, todėl skiriamuosius bruožus parinkau vos vos prisiliečiant prie legendų. Nona, Decima ir Morta, kitaip – verpėja, audėja ir kirpėja. Šis itin glaudus dievybių ryšys man asocijuojasi su kitu iš anksto nuspręstu ryšiu – tai buvimu seserimi. Seserys yra itin stipri jėga. Meilė ir atsakomybė viena kitai yra toks didis dalykas, kuris gali būti sulyginamas su dievybių galia spręsti kito žmogaus likimą.[/expand]

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply